Strecke Laimbach

Beschreibung:
Home Petershausen -> Schloss Hohenkammer -> Eglhausen -> Laimbach -> Gut Haberhof -> Pelka -> Weissling -> Gut Berghanerl -> Siedlung Westring -> Home Petershausen

Am 29.09.2002

Streckenplan
zurück zur Laufstreckenübersicht